SANGKORET FREJDIG - KONCERT 12-03-2020 AOF HJALLERUP (PRIVATFOTO)

 

 SANGKORET FREJDIG

Frejdig blev stiftet den 13. september 1912 som Socialdemokratisk Arbejderpartis sangkor og har således eksisteret uafbrudt i over 100 år. De tætte bånd til fagforeningen er løsnet gennem årene: Koret virker nu under AOF og aftenskoleloven. Ud over at give koncerter på bl.a. plejehjem, hospitaler og i foreninger optræder koret også ind imellem i AOF regi.

Frejdig er et mandskor, hvis medlemmer alle har en glæde ved at synge, og ønsker at sprede denne sangglæde ud blandt andet ved at optræde med et repertoire, der spænder lige fra højskolesangbogen til lystige viser, folkesange m.v. De fleste sange synges med 4 stemmer, men vi har også enkelte, som synges unisont.Der kræves ikke nodekendskab eller korerfaring for at blive optaget, men det er nødvendigt at have øre for indlæring af flere stemmer.

Medlemmerne er forpligtet til så vidt muligt at deltage i den ugentlige øveaften, således at man er sangmæssigt opdateret og ligeledes forpligtet til at deltage i de arrangementer, der planlægges. Koret bruger ved optræden over for publikum en ”uniform”, som er obligatorisk for medlemmer af koret. Uniformen består af: Sort habit, hvid skjorte og bordeaux-farvet slips, sorte strømper og sorte sko.

I 2018 fik Sangkoret Frejdig doneret midler til 30 nye uniformer af SE Vækstpulje Nyfors. De nye uniformer, der er sangkorets ejendom, udleveres til korets medlemmer. Uniformerne må ikke benyttes privat, og de skal ved udtrædelse af sangkoret tilbageleveres til sangkoret. Når alle de nye uniformer er udleveret, vil nye medlemmer af koret blive tilbudt brugte indleverede uniformer, hvis der er nogen på lager i passende størrelse, ellers vil koret ”tilstræbe” at skaffe midler til nye uniformer, eventuelt ved donationer.

 
What do you want to do ?
New mail

SANGKORET FREJDIG - 50 ÅRS JUBILÆUM 1962